Centrum pomoci Chomutov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Domovská stránka 
Cílem Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory je vytvoření kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu věku, druhu postižení a jejich rodinám.

Poskytujeme tyto sociální služby: 
sociální poradenství a osobní asistenci.

Sociální poradenství zahrnuje:
a) základní sociální poradenství - poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
b) odborné sociální poradenství - je poskytováno se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením především v těchto činnostech
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb
- sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělání
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Osobní asistence:
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
- je určena komukoliv, kdo o pomůcku z nejrůznějších důvodů projeví zájem
- není potřeba žádné lékařské doporučení
- služba je placená, dle platného ceníku
- zapůjčení pomůcky na základě písemné smlouvy

ČINNOST CENTRA POMOCI PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY O.P.S. JE OD ROKU 2015 FINANCOVÁNA
Z PROSTŘEDKŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky